Red de Sahara van De Panne

  • Het Agentschap Natuur & Bos ging met Magenta in zee (in feite eerder in de duinen van De Panne). Dit unieke landschap, dat er anno 1980 nog uitzag als een Sahara, is nu bijna helemaal overwoekerd. Om de geplande natuurherstel werkzaamheden bij de brede bevolking te communiceren werkten we een mobiele tentoonstelling uit, inclusief een verhelderende animatie. De mascotte Sandy, een typische stranzandloopkever is de centrale gastheer. Tot ziens, in de Sahara van De Panne.

Got you interested?
Get in touch