Fedustria

  • Hout geeft zuurstof. Dat was onze boodschap. En eerlijk, we stonden zelf versteld van de domeinen waar hout een belang in heeft.

    We ontwikkelden een interactieve video app die gebruik maakt van de webcam van de bezoeker. Via een eigenhandig opgenomen video moest een tongtwister zoveel als mogelijk correct worden uitgesproken.

    www.houtgeeftzuurstof.be

    houtgeeftzuurstof.be

  • We ontwikkelden een interactieve video app die gebruik maakt van de webcam van de bezoeker. Via een eigenhandig opgenomen video moest een tongtwister zoveel als mogelijk correct worden uitgesproken.
Got you interested?
Get in touch